Patent på mönster

Patent innebär skydd för uppfinningar. Patentet innebär att ingen annan än personen/företaget som innehar patentet får tillverka eller sälja den skyddade uppfinningen. För att ett patentskydd ska kunna erhållas krävs naturligtvis att uppfinningen är helt ny och att den skiljer sig mycket från tidigare kända uppfinningar. På http://bjerken.se/se/design/ kan man läsa om hur ensamrätt till en produkts form eller dekoration kan erhållas. Detta kallas mönsterskydd. Mönsterskydd handlar endast om en produkts form eller utseende.

Regler
Enligt mönsterskyddslagen kan man endast ha mönsterskydd i 25 år, varvid det måste förlängas vart femte år. Mönstret måste vara helt nytt för att det ska godkännas och hamna under mönsterskyddslagen för patenterade nya mönster, former, utseende. Man får inte heller ha visat mönstret offentligt innan man ansöker om mönsterskydd. Detta innebär att innan ansökan skickats in kan man inte visa mönstret. För att kunna använda mönstret patenterat måste man vänta på svar på ansökan, och sedan kan man visa det offentligt. Mönstret måste förutom att skilja sig markant från andra mönster även ge ett helt nytt helhetsintryck än tidigare kända mönster.

Hjälp av Bjerkéns specialister
Bjerkéns anställda arbetar med att säkra kunders patentförfrågningar och de har alla stor erfarenhet av just mönsterpatent. De företräder sökanden i ärendet vid OHIM i Spanien. För att kunna representera en sökande måste man vara auktoriserat ombud. Detta är alla på Bjerkéns, så man kan vända sig till dem med sina patentförfrågningar.

Mönsterpatent i flera länder
Vissa avser att söka patent för sitt mönster i flera länder. Man väntar då 6 månader sedan den första ansökan för att gå vidare med att ansöka om patent i flera länder.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *